dinsdag 23 mei 2017

Ménagerie des Monstres

Solo exhibition Pepijn van den Nieuwendijk | Ménagerie des Monstres

Preview, Friday May 19, 2017 (5 PM – 7 PM)

Welcome to Pepijn van den Nieuwendijk’s imaginative ‘Cirque de Pepin’!
Pepijn van den Nieuwendijk exhibited his work earlier in Japan, Singapore and China. In China, he learned the craft of ceramics during several residences. In Rotterdam, he is particularly famous for his beautiful contribution to the sculpture ‘Ode to Marten Toonder’, which after a renovation has recently been restored and returned to her old familiar spot on Blaak. Van den Nieuwendijk also exhibited in several museums, including Museum Prinsenhof in Delft.

In his solo show Ménagerie des Monstres his love for fairy tales, old stories, historical facts and mythology is clearly present. A Menagerie is a collection of wild and exotic animals kept in captivity, the precursor of the modern zoo. The concept of the menagerie originated in France of the seventeenth century. Initially, the word referred to a household, but later it was referred to as an aristocratic or royal animal collection. The Encyclopédie Méthodique of 1782 defines a menagerie as a “establishment of luxury and curiosity.” Later, the concept of the menagerie also concerned traveling animal collections that exhibited wild animals at trade shows in Europe and the American continent.
An exhibition full of baroque beauty with a surrealistic wink.

– Friday 19th May during the preview at 17.00 – 19.00 (Pepijn van den Nieuwendijk present)
– Thursday 25th May to Sunday 28th of May during Route du Nord (specific times will follow)
– Wednesday 31 May to Sunday 4 June at Poetry International (specific times will follow)
– By appointment via info@untitled2011.com
Solotentoonstelling Pepijn van den Nieuwendijk | Ménagerie des Monstres
Keramiek en olieverf-schilderijen
Preview op vrijdag 19 mei (17.00 – 19.00)

Welkom in het fantasierijke ‘Cirque de Pepin’ van Pepijn van den Nieuwendijk!
Pepijn van den Nieuwendijk exposeerde zijn werk eerder onder meer in Japan, Singapore en China. In China leerde hij de kneepjes van het keramische vak kennen tijdens meerdere residencies. In Rotterdam is hij vooral bekend door zijn prachtige bijdrage aan het beeld ‘Ode aan Marten Toonder’, die na een renovatie sinds kort weer op haar oude vertrouwde plek op Blaak staat. Tevens exposeerde van den Nieuwendijk in meerdere musea, waaronder Museum Prinsenhof.
In zijn soloshow Menagerie des Monsters komt zijn liefde voor sprookjes, oude verhalen, historische feiten en mythologie terug. Menagerie is een verzameling wilde en exotische dieren die in gevangenschap worden gehouden, de voorloper van de moderne dierentuin. Het begrip menagerie is ontstaan in het Frankrijk van de zeventiende eeuw. Aanvankelijk verwees het woord naar een huishouden, maar later werd er voornamelijk een aristocratische of koninklijke dierenverzameling mee aangeduid. De Encyclopédie Méthodique uit 1782 definieert een menagerie als een “vestiging van luxe en curiositeit.” Later kreeg het begrip menagerie ook betrekking op reizende dierenverzamelingen die wilde dieren tentoonstelden op beurzen in Europa en het Amerikaanse continent.
Een expositie vol barokke schoonheid inclusief een surrealistische knipoog.
De expositie is te bezichtigen op:
– Vrijdag 19 mei tijdens de preview om 17.00 – 19.00 (Pepijn van den Nieuwendijk aanwezig)
– Donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei tijdens Route du Nord (specifieke tijden komen z.s.m.)
– Woensdag 31 mei t/m zondag 4 juni tijdens Poetry International (specifieke tijden komen z.s.m.)

– Op afspraak via info@untitled2011.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten